ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ


Louis Althusser

Για τον Μαρξ


ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ


Αριστερή Ανασύνθεση | Αναμέτρηση | Νέοι-ες Σύγχρονου Κομμουνιστικού Σχεδίου

Εγγραφή στο Αριστερή Ανασύνθεση | Αναμέτρηση | Νέοι-ες Σύγχρονου Κομμουνιστικού Σχεδίου