ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ


Louis Althusser

Για τον Μαρξ


ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ


Διεθνιστική Εργατική Αριστερά | Λαϊκή Ενότητα | Συντονισμός Κομμουνιστικών Δυνάμεων

Εγγραφή στο Διεθνιστική Εργατική Αριστερά | Λαϊκή Ενότητα | Συντονισμός Κομμουνιστικών Δυνάμεων