ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ


Louis Althusser

Για τον Μαρξ


ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ


Peter Thomas | Μετάφραση Παναγιώτης Σωτήρης

Εγγραφή στο Peter Thomas | Μετάφραση Παναγιώτης Σωτήρης