ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ


Louis Althusser

Για τον Μαρξ


ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ


Robert Linhart

ΒΙΒΛΙΑ|
20/06/2018 - 18:42

Robert Linhart, Οι μπολσεβίκοι στην εξουσία. Πολιτική πρακτική και θεωρία της μετάβασης

Εγγραφή στο Robert Linhart