ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ


Louis Althusser

Για τον Μαρξ


ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ


Πολιτική - πολιτιστική Λέσχη Εκτός Γραμμής | Αθήνας

Εγγραφή στο Πολιτική - πολιτιστική Λέσχη Εκτός Γραμμής | Αθήνας